Home > Oplossingen > NIEUW

Implementatie Privacy Seal met ZPACT

TrainStation wil voldoen aan geldende wet- en regelgeving rond gegevensbescherming en privacy én dit aan het maatschappelijk verkeer kenbaar maken door middel van een Privacy Seal. In dat kader heeft TrainStation zich aangesloten bij MYOBI van Duthler Associates en mevrouw Olga Javornik van ZPACT ingeschakeld voor de werkzaamheden om het Privacy Seal te implementeren.

Een Privacy Seal geeft aan in welke mate een organisatie invulling geeft aan gegevensbescherming en privacy. In het Privacy Seal van Duthler Associates worden 7 niveaus van volwassenheid onderscheiden. Het Privacy Seal wordt door Duthler Associates uitgegeven onder gezag van MYOBI, een zgn. Trusted Third Party (TTP).

Onze YARTYK-Analyse

YARTYK-Analyse ©  brengt de verborgen meerwaarde van een onderneming in kaart!

Fusies, overnames, eigen innovaties, markt- en strategiewijzigingen – het zijn enkele van de vele redenen waardoor ondernemingen over bedrijfsactiviteiten beschikken die niet (meer) deel uit maken van de kernactiviteiten. De synergie met de andere activiteiten gaat verloren en als ‘verwezen’ activiteit binnen een onderneming krijgen zij niet meer het kapitaal en de managementaandacht die nodig is voor verdere ontwikkeling. Hier zit meerwaarde!

Hoe vind je verborgen meerwaarde?

Het ontdekken van verborgen diamanten is geen eenvoudige kwestie. Daarvoor is analyse nodig naar de autonome waarde van een bedrijfsactiviteit, de (potentiele) meerwaarde door onderlinge samenhang en samenwerking met andere bedrijfsactiviteiten en de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de realisatie van de strategie van een onderneming.

YARTYK-Analyse ©

De YARTYK-Analyse is een systematische methode om de verborgen meerwaarde van een onderneming in kaart te brengen. De methode bestaat uit 5 stappen die – afhankelijk van het aantal te analyseren activiteiten, beschikbaar zijn van benodigd cijfermateriaal, te investeren tijd – in maximaal 3 maanden inzicht in de  verborgen waarde geeft.

Naar dossier

 

Verborgen diamanten

Verborgen diamanten zijn bedrijfsactiviteiten die groeipotentie hebben, maar in hun huidige setting geen kans op succes krijgen. Dat kan, als een onderneming deze activiteiten niet als zodanig herkent of als deze activiteiten binnen de onderneming geen ‘probleem’ vormen. 

De activiteiten verliezen aan aandacht en hun waarde gaat uiteindelijk geheel verloren. Een onderneming kan haar verborgen diamanten, voordat ze hun waarde verliezen, ook te gelde maken. Door verzelfstandiging of verkoop aan een partij die deze activiteit van strategisch belang acht – tot één van haar kernactiviteiten rekent.

Naar dossier