Home > Expertises

Expertises en vraagstukken

“Het moet anders, het kan beter”. Groei is eruit, business stagneert, tekort aan inspiratie en innovatie. Ambities volop, maar het wil niet lukken om die te realiseren. Wij bieden nieuw perspectief, praktische oplossingen en creëren hernieuwd elan. 

Continuïteitsvraagstukken en turnaroundmanagement

Veranderende markten, nieuwe technologieën en concurrentie, investeringen die niet renderen, vertrek van grote klanten, het gebeurt. Het zijn omstandigheden die de continuïteit van een onderneming bedreigen. Wij zorgen voor rust en orde, herstel en doorstart. Eén van ons zal leidend zijn in de veranderingsoperatie en zich zo nodig laten ondersteunen door experts.

100% denkkracht bij beginnende liquiditeitsproblemen. Uw onderneming verkeert in een neerwaartse spiraal. Wij kunnen nieuw perspectief geven: situatieanalyse en een doordacht plan om verdere doemscenario’s te voorkomen. Lees verder

100% daadkracht. Uw onderneming is ‘vijf voor twaalf voorbij’ en faillissement dreigt. Wij bieden ‘Van crisis naar turnaround’: kosten en opbrengsten in balans brengen en fundament voor nieuw business- en verdienmodel. Lees verder

Time for change en verandermanagement

  • Als business-as-usual niet meer voldoet
  • Als een vernieuwende aanpak dringend noodzakelijk is
  • Als gevestigde belangen en inzichten veranderingen blokkeren

U hebt het gevoel dat ‘het’ dringend anders moet. De resultaten voldoen niet aan de doelstellingen, de sfeer in het bedrijf is niet goed, er gaat veel onnodig fout, persoonlijke verhoudingen staan verbeteringen en innovaties in de weg. Wellicht hebt u dit inzicht al meerdere keren met het verantwoordelijk management gedeeld. Toch slaagt u er niet in om de verandering opgang te krijgen en het tij te doen keren.

Dan kan het zijn dat uw bedrijf toe is aan een echte verandermanager. Iemand die onafhankelijk is, die de gevestigde standpunten en visies ter discussie stelt, die nieuwe inzichten en oplossingen naar voren brengt, de geesten rijp maakt voor verandering en de veranderingen tot stand brengt. Lees verder

Strategievorming en divisionele buy-out

Als gevolg van strategische keuzes, fusies, toegenomen focus op kernactiviteiten of andere oorzaken beschikken veel bedrijven over verborgen meerwaarde. Activiteiten (bedrijfsonderdelen, producten, innovaties) die potentie hebben, maar buiten de kernactiviteiten vallen en daardoor niet de aandacht krijgen die nodig is om ze tot een succes te maken. Wij bieden een concreet programma om deze ‘verborgen diamanten’ te identificeren en te gelde te maken. Lees verder of bekijk onze video

Expert en interim-management

Voor veel organisaties geldt dat zij incidenteel of op parttime basis willen beschikken over expertise rond een bepaalde problematiek. Onze projectmanagers ondersteunen bij het ontwikkelen van businesscases, het doorvoeren van efficiëntieverbeteringen en het leiden en begeleiden van projecten. Wij beschikken over experts op uiteenlopende gebieden, waaronder LEAN, privacy wetgeving en identity marketing.

Nog geen geschikte kandidaat voor een vacature gevonden of wilt u - in afwachting van een reorganisatie - een organisatieonderdeel niet ongeleid laten? Daarvoor bieden wij overbruggingsmanagement. Onze overbruggingsmanagers zorgen voor doorgang van 'business-as-usual'. 

Naar overzicht van al onze oplossingen