Home > 100% daadkracht

100% denk- en daadkracht

Veranderende markten, nieuwe technologieën en concurrentie, investeringen die niet renderen, vertrek van grote klanten, het gebeurt. Veel ondernemingen kennen de situatie: het wil maar niet lukken om adequaat op veranderingen te anticiperen. 

"Het moet anders, het kan beter"

Geen fratsen, mooie verhalen. Wij bieden nieuw perspectief en creëren hernieuwd elan door te laten zien dat het anders en beter kan. Vooraf bepaald en overeengekomen. Duidelijkheid alom!

Resultaatgerichte aanpak

Wij staan voor verandering met resultaat. Elk traject start met een oriënterend gesprek. Daarin stemmen we de vraagstelling af. Wij vinden het belangrijk dat wij u de best mogelijke oplossing kunnen bieden. Kunnen wij dat niet, dan verwijzen wij u door naar partijen die daartoe beter geoutilleerd zijn.

Wij hanteren een projectmatige aanpak. Samen met onze klanten bepalen wij vóóraf welk resultaat bereikt moet worden. Aan de hand daarvan schrijven wij de businesscase en het veranderplan. Onze rapportages zijn kort en bondig en in duidelijke taal geschreven. Wij hechten eraan dat u de voortgang ten opzichte van de planning kan volgen. 

Compacte teams

Afhankelijk van het vraagstuk werken wij bij de opstart in compacte teams. Daarin brengen wij de deskundigheid samen die nodig is om te komen tot realiseerbaar advies. Bij de realisatie zal één van ons leidend zijn in een rol die u aan ons geeft. Dat kan de rol van een turnaround of verandermanager zijn, maar ook meer ondersteunend als u voor de realisatie van de verandering een manager uit eigen gelederen benoemt.     

Onze missie: wij willen nieuw elan creëren

Veranderende markten, nieuwe technologieën en concurrentie, investeringen die niet renderen, vertrek van grote klanten, het gebeurt. Het zijn allemaal omstandigheden die onrust geven en bedreigend kunnen zijn voor de continuïteit van een onderneming. Daardoor kan de 'rek' verloren gaan en er een sfeer van gelatenheid ontstaan. Graag creëren wij nieuw elan door:

Executiekracht tonen

  • Anders denken, anders doen
  • door voordoen en voorbeeld geven

Partner-in-business zijn

  • Medeverantwoordelijkheid nemen
  • met inlevend vermogen en gepaste afstand

Kennis en ervaring overdragen

  • Nieuwe inzichten bieden
  • en in staat om specifieke kennis te mobiliseren

Naar verzicht van al onze oplossingen