Welkom bij Zpact   Zoek en laat je vinden door collega’s en opdrachtgevers!

ZPACT | het moet anders, het kan beter!

Resultaten voldoen niet aan doelstellingen, marktaandelen lopen terug én veranderingen komen niet op gang om het tij te keren. ZPACT biedt oplossing. Wij staan voor innovatief en daadkrachtig management van topniveau. Samen met onze klanten ontwikkelen wij nieuwe strategie en zetten wij in op verandering met resultaat. Interesse?

Wij zien dat opdrachtgevers in toenemende mate eigen regie voeren over de vraagstukken die zij hebben en dat zij transparant zaken willen doen. Daarom hebben wij een exclusieve portal omgeving. 

Aanmelden professionalAanmelden opdrachtgever


Professionals

ZPACT is een samenwerkingsverband van professionals met ondernemingsmentaliteit. Professionals met passie voor bedrijfsvoering, die zorgen uit handen nemen en zaken op orde brengen. 

ZPACT-professionals delen kennis, kunde, ervaring en netwerken om als collectief van meerwaarde te zijn.

Meer info Professionals

Opdrachtgevers

ZPACT zorgt voor excellente bedrijfsvoering. Passend bij uw ambities. Als tijdelijk-partner-in-business brengt ZPACT nieuwe inzichten en toont aan dat het anders, beter kan.

ZPACT-professionals dragen hun kennis en ervaring over en met hun hands-on mentaliteit zorgen zij voor toepassing én hernieuwd elan. 

Meer info Opdrachtgevers

Kwaliteit

ZPACT-professionals beschikken over een unieke combinatie van kennis, vaardigheden en persoonskenmerken die een bedrijf niet permanent nodig heeft. Daardoor hebben zij bij veel ondernemingen ervaring opgedaan.

ZPACT brengt bedrijfsvoering op niveau. Een niveau, dat voldoende fundament biedt om groeiambities te realiseren. 

Meer info Kwaliteit


Publicaties

Geplaatst op 15-05-2017

Publicaties

Geplaatst op 12-05-2017

Publicaties

Geplaatst op 12-05-2017